ส่ง-ติดตามกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคปลาย 2566 เฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาเลือกแผน ก1

ทางไปรษณีย์ : ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

ทางออนไลน์ : ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
คำชี้แจง : 1) กรอกอีเมลนักศึกษา 2) กรอกรหัสผ่าน 3) คลิกปุ่มแสดงรายการกิจกรรม 4) ส่งกิจกรรม | ดูคู่มือ

* ระบบอาจไม่รองรับ Browser ใน Line APP โปรดคัดลอกลิงก์ไปเปิดที่ Browser อื่นเพื่อใช้งาน
เช่น Google Chrome, Firefox เป็นต้น *


@stou.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2567